สารโกมล มกราคม- กุมภาพันธ์ 2548
เพียงไม่กี่ระลอกที่คลื่นโถมซัดฝั่ง
สิ่งที่ตามมาคือความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนใน  ๖  จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย  
นี่คือความร้ายกาจของคลื่นยักษ์สึนามิ

สารโกมล พฤศจิกายน- ธันวาคม 2547
ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความรุนแรง ความขัดแย้ง เรื่องสงคราม การเอารัดเอาเปรียบ ความบ้าอำนาจและการแก้แค้นมากกว่าปีก่อน  ก็คงเป็นความหวังที่มีอยู่ในใจของคนทั้งหลายว่าปีข้างหน้าคือ ปี ๒๕๔๘ จะมีสันติภาพมากกว่าปีที่แล้ว  ไม่ว่าเมืองไทยหรืออเมริกา หรือประเทศตะวันออกกลางกับอีกหลายพื้นที่ในโลกเรา  ก็มีคนหันมามองกันเป็นฝักฝ่าย เป็นพรรคเป็นพวก กูๆ มึงๆ และไม่ค่อยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากนัก  

สารโกมล กันยายน - ตุลาคม 2547
จับกระเเสการอ่านหนังสือของวัยรุ่นไทยท่ามกลางยุคสมัย ” เทคโนโลยีนิยม ” ของท่านผู้นำประเทศคนปัจจุบัน  ก็คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าวิถีการอ่าน...ของวัยรุ่นยุคนี้ เริ่มเข้าสู่มุมมืดมากขึ้นทุกที  จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าประชาชนคนไทยเฉลี่ยเเล้วอ่านหนังสือกันค่อนข้างน้อย คือ ๖ บรรทัดต่อปี แต่กลับดูทีวีมากถึง ๓ ชั่วโมง๕๐  นาทีต่อวัน   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยุคกระเเสบริโภคนิยม   ผนวกกับยุคเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเสพข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภคข่าวสารให้กับประชาชน โดยเฉพาะวัยรุ่นที่หลงใหลในเทคโนโลยีจนกลายเป็นกระเเสเเฟชั่น  “  ซึ่งนับว่าเป็นจุดอันตรายอย่างยิ่ง”  ของคนที่จะขึ้นไปสู่พลพรรคปัญญาชนในสังคม 

สารโกมล กรกฎาคม -สิงหาคม 2547
ประเด็นที่เป็นกระแสคัดค้านให้เกิดการทบทวนกันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นเรื่องการเจรจาเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ นับ ๑๐ ประเทศอย่างรีบเร่ง โดยขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับรู้และมีส่วนในการตัดสินใจ มีเพียงสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำกับการกระโจนขึ้นขบวนรถไฟ FTA เท่านั้น ที่เป็นตัวผลักดันการนำประเทศไปสู่ความฉิบ…!

สารโกมล พฤษภาคม - มิถุนายน 2547
ระบอบทักษิณกำลังทำให้ไทยเป็นอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และอื่นๆ ประเทศซึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นคำตอบในชีวิต ดัชนีชี้วัดของตลาดหุ้นเป็นชีพจรของประเทศที่ต้องรักษาไว้ทุกวิถีทาง ทั้งๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับคนเพียงหยิบมือเดียว