คอร์สอบรมนพลักษณ์


การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นสัมมาปฏิปทา มีปัญญา กอปรด้วยจิตที่เป็นกุศล คือการเดินตามหลัก “ทางสายกลาง” เพื่อความวิมุตติหลุดพ้นออกจากทุกข์ ได้สัมผัสบรมสุขเมื่อไฟแห่งความหลงยึดอัตตาดับลง

พุทธธรรมได้เสนอการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไว้ในหลักอริยมรรคมีองค์แปด หนทางอันมีองค์ประกอบแปดประการนี้ ให้ผลเป็นสัมมาญาณะ (การรู้อย่างถูกต้อง) และสัมมาวิมุตติ (การหลุดพ้นอย่างถูกต้อง) ตราบใดผู้ปฏิบัติธรรมยังเดินอยู่ในสัมมาปฏิปทา โลกจะไม่ไร้ซึ่งพระอรหันต์

สำหรับการจัดอบรมในปีนี้ เราจะสำรวจกันในประเด็น “สัมมา” “กุศล” “ทางสายกลาง” จากแง่มุมของคนเก้าลักษณ์ มาดูกันว่าคนแต่ละลักษณ์สามารถเจริญมรรคมีองค์แปดได้อย่างไร แต่ละลักษณ์มีจุดเด่นอะไรบ้างที่จะช่วยให้เข้าถึงปัญญาญาณเพื่อความวิมุตติหลุดพ้น และแต่ละลักษณ์มีจุดไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติในมรรคที่ถูกต้อง


Download ใบสมัคร

Download
จำนวนผู้เข้าชม 000167