หนังสือนพลักษณ์


   มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข

เอ็นเนียแกรมคน ๙ แบบ

Enneagram Made Easy

เรนนี  บารอน  และอลิซาเบ็ท  เวเกิล: เขียน   วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช : แปล          

ราคา ๑๘๐ บาท

มองคนมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข นับเป็นหนังสือเอ็นเนียแกรมภาษาไทยเล่มที่ 7 แล้ว ในจำนวนหนังสือเอ็นเนียแกรมภาษาอังกฤษที่มีมากกว่า 50 เล่มนั้น เล่มนี้อ่านง่ายและสนุกที่สุด ลองพลิกอ่าน.. พิสูจน์ดูด้วยตัวคุณเอง

แม้จะรู้กันอยู่แล้วว่า “คนเราคิดไม่เหมือนกัน” แต่น้อยคนนักที่จะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า ไม่เหมือนกันตรงไหน เพราะอะไร แล้วอย่างไร เรายังไม่รู้จริง จึงมักคิดว่า คนส่วนใหญ่ถึงจะคิดไม่เหมือนก็คงจะคล้ายกับเรามากกว่า แล้วก็อดไม่ได้ที่มักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จนมองคนที่คิดและทำอะไรต่างไปจากเราอย่างมากนั้นว่า แปลก.. น่าปรับปรุงแก้ไข.. หรืออาจตัดสินไปว่า “คนนั้น มีปัญหา..”

เอ็นเนียแกรมทำให้เราเกิดความแจ่มแจ้งว่า คนเรามีความแตกต่างทางพื้นฐานความคิดอย่างมาก ดังนั้น แต่ละคนจึงคิด รู้สึกและทำสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป ทั้งๆ ที่อยู่ในโลกหรือเหตุการณ์แบบเดียวกัน

จำนวนผู้เข้าชม 003826