หนังสือนพลักษณ์


 นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน

Principles of the Enneagram

คาร์เรน  เวบบ์ : เขียน 

ทีมนพลักษณ์ไทย : แปล   ประกอบด้วย สันติกโรภิกขุ, สุมนา พิศลยบุตร, จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, ถวัลย์ เนียมทรัพย์       

พิมพ์คร้งที่ ๔   ราคา ๑๙๐ บาท

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษานพลักษณ์ ด้วยการนำคุณเข้าสู่การทำความรู้จักที่มาของนพลักษณ์  โครงสร้างพื้นฐานของบุคลิกภาพ กลไกการทำงานของลักษณ์ ลักษณะนิสัยใจคอ จุดสนใจ เรื่องราวของสัมพันธภาพ สิ่งที่จะช่วยให้เติบโต และการเกื้อหนุนจากมิตรสหาย

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจลักษณ์ที่ดูคล้ายกันด้วยการตอบคำถามในท้ายเล่ม จะช่วยให้คุณเลือกลักษณ์ของคุณได้ถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อรู้ลักษณ์แล้ว และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลักษณ์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม จะทำให้คุณพัฒนาตนเองไปในทางที่เจริญงอกงาม

จำนวนผู้เข้าชม 003908