หนังสือนพลักษณ์


   เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

The Enneagram : Understanding Yourself and the Others in Your Life

เฮเลน  พาล์มเมอร์ : เขียน 

วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช : แปล   

ธนา  นิลชัยโกวิทย์ : บรรณาธิการ

พิมพ์คร้งที่ ๓   ราคา ๔๕๐ บาท

หนังสือเล่มหนาที่เขียนโดยบรมครูทางนพลักษณ์คนสำคัญเล่มนี้   ถือว่าเป็นเล่มสำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจตัวตนภายในของเราได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  ผู้เขียนสามารถอธิบายโครงสร้างทางความคิด  และความเปราะบางของจิตใจให้เราเห็นภาพได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อ  ทำให้หลุมดำแห่งความสับสน  ความไม่เข้าใจตนเอง  หรือภาวะที่ซ่อนอยู่ภายในถูกเปิดเผยออกมาผ่านตัวอักษรได้อย่างกระจ่างและชัดเจน  ความแจ่มชัดของถ้อยคำอธิบายกลไกการทำงานของจิตใจของลักษณ์ทั้ง ๙ ผนวกกับตัวอย่างการอ้างอิงคำพูดจากประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมาจากการศึกษาและสัมภาษณ์ชาวอเมริกันแล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงจนเป็นความน่าทึ่งดังกล่าว

นอกจากนี้  สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในหนังสือคือการแนะนำความเป็นมาของศาสตร์นี้โดยละเอียด  ตัวอย่างความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักและเชิงอำนาจของลักษณ์ต่าง ๆ ประเภทงานที่เหมาะสม  ตัวอย่างบุคคลในลักษณ์  และสิ่งที่ช่วยให้คนลักษณ์นั้น ๆ เติบโต  เป็นต้น  เอ็นเนียแกรม  จึงเป็นหนังสือเหมาะสำหรับผู้ที่รู้ลักษณ์แล้ว  ที่ต้องการศึกษาตนเองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

Download
จำนวนผู้เข้าชม 000991