หนังสือนพลักษณ์


      แก่นนพลักษณ์ : คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง

The Essential Enneagram : The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide

เดวิด  แดเนียลส์ และเวอร์จิเนีย ไพรซ์ : เขียน 

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ : แปล    

พิมพ์คร้งที่ ๓   ราคา ๑๙๐ บาท

นพลักษณ์เป็นระบบคิดแนวหนึ่งในการเข้าใจบุคลิกภาพและเสริมความงอกงามของจิตใจ  ระบบนี้มีคำอธิบายที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยพลวัต

เมื่อคุณค้นพบลักษณะบุคลิกภาพ (หรือลักษณ์) ของคุณตามแนวทางนพลักษณ์แล้ว  คุณจะได้ค้นพบมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนเดิมทั้งหมดของคุณ  ทั้งยังจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจจากจิตไร้สำนึกที่ผลักดันการกระทำของคุณอยู่เสมอ  การค้นพบลักษณ์ของตนเอง  สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางบวก  ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อตนเองและผู้อื่น  พร้อมกันนั้นยังช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและเรื่องราวต่างๆ  ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 004106