หนังสือนพลักษณ์แก่นนพลักษณ์
The Essential Enneagram


พิมพ์ครั้งที่ ๔
เขียนโดย เดวิด แดเนียลส์ & เวอร์จิเนีย ไพรซ์
แปลโดย ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
ราคา ๒๕๐ บาท
จำนวนผู้เข้าชม 000117