หนังสือนพลักษณ์


ต่างเธอต่างฉัน เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์
(Are You My Type, Am I Yours?)


พิมพ์ครั้งที่ ๕
เขียนโดย เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล
แปลโดย วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ราคา ๒๕๐ บาท
จำนวนผู้เข้าชม 000225