หนังสือนพลักษณ์


       ต่างเธอ  ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์

Are You My Type, Am I yours : Relationships Made Easy Through the Enneagram

เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล : เขียน 

วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช : แปล   

พิมพ์คร้งที่ ๔   ราคา ๑๘๐ บาท

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยนพลักษณ์ (Enneagram) อีกเล่มหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการทำความเข้าใจบุคลิกลักษณะและวิธีคิดของคน ๙ แบบ ผ่านการ์ตูน ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากบางเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นผ่านบทสนทนาในภาพ  ลักษณะทั้งเก้ายังถูกชี้ชัดด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละลักษณ์  เพื่อให้เห็นวิธีคิด  และสิ่งที่คนแต่ละแบบใส่ใจ

ที่สำคัญ  หนังสือนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนต่างลักษณ์  อย่างเช่น  ผลสำรวจการเลือกคู่ของลักษณ์ต่าง ๆ สิ่งที่คนลักษณ์นี้ชอบหรือไม่ชอบในตัวคนใกล้ชิด  และวิธีที่จะเกื้อกูลหรือปรับตัวให้เข้ากับคนลักษณ์นั้น ๆ ต้องทำอย่างไร  หนังสือเล่มนี้ได้บอกไว้แล้วเพื่อทำให้สัมพันธภาพของคุณยั่งยืนขึ้น  ไม่เพียงเฉพาะกับคนชิดใกล้เท่านั้น  แม้แต่เพื่อนหรือผู้ร่วมงาน  คุณก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีด้วยเช่นกัน

จำนวนผู้เข้าชม 004108