หนังสือนพลักษณ์


   นิวรณ์

(นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม)

บรรยายและนำภาวนาโดย   สันติกโร

บรรณาธิการ  อำไพวรรณ  ลัดดากรพันธุ์

 พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๒๒๔ หน้า 

ราคา ๒๔๐ บาท   

สำหรับนิวรณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะศึกษาเป็นพิเศษรอบนี้นั้น  ความหมายของคำว่า นิวรณ์ หรือ nivarana ในภาษาบาลี หมายถึงเครื่องปิดกั้น  ส่วนใหญ่จะถือว่านิวรณ์เป็นเครื่องปิดกั้นสมาธิ  ถ้ามีนิวรณ์จิตจะไม่สงบ  บางคนเรียกนิวรณ์ว่าอาหารแห่งอวิชชา  ที่จริงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกัน  คือเกี่ยวเนื่องกับสมาธิ  ถ้ามีนิวรณ์  นิวรณ์จะรบกวนสมาธิ  จิตจะไม่มองเห็นอะไรต่ออะไรตามที่เป็นจริง  จึงอยู่กับอวิชชาความไม่รู้  และการรู้ผิด  นี่เป็นหลักการสำคัญสำหรับการภาวนาในพระพุทธศาสนา  และเป็นหลักการที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต  เราทำอะไรอยู่  ถ้านิวรณ์แทรกแซงเราจะไม่สามารถใส่ใจเรื่องนั้นได้เต็มที่  นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะศึกษานิวรณ์ในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม 001052