หนังสือนพลักษณ์


   รักผลิบาน  งานผลิผล  เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม

เล่ม๑  เข้าถึงคนเก้าลักษณ์

[The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships]


เฮเลน  พาล์มเมอร์   เขียน        
ร.จันเสน  แปล   

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๘๔ หน้า  ราคา ๒๕๐ บาท       

                หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล: เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นงานที่ครูเอ็นเนียแกรมหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็นงานเขียนชิ้นที่ดีที่สุดของเฮเลน  พาล์มเมอร์เท่าที่ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้ว (ปัจจุบันเฮเลน พาล์มเมอร์ สนใจศึกษาเรื่องการใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาจิตวิญญาณ และกำลังเขียนงานชิ้นใหม่อยู่) หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนและตีพิมพ์ขึ้นหลังจากงานชิ้นแรกคือ เอ็นเนียแกรม:ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ถึง ๕ ปี จึงเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ ลุ่มลึก และชัดเจน สะท้อนภาพของคนลักษณ์ต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ทำความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

                เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น ๒ เล่ม เล่ม ๑ แบ่งเป็น ๒ ภาคๆ แรกประกอบไปด้วย บทนำ ซึ่งเริ่มต้นด้วยทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการจำแนกลักษณ์ตามศาสตร์เอ็นเนียแกรม ต่อด้วยการสรุปลักษณะของลักษณ์ทั้งเก้าโดยย่อ และทฤษฎีเกี่ยวกับกิเลสและพลวัตรของลักษณ์ต่างๆ ภาคสองเป็นการกล่าวถึงลักษณะของลักษณ์

ต่าง ๆ ที่แสดงออกในความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความรัก และการงานโดยละเอียด ส่วนเล่ม ๒ นั้นกล่าวถึงแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเล่ม ๒ นี้จะจัดพิมพ์ออกมาในช่วงปลายปี

จำนวนผู้เข้าชม 003308