หนังสือนพลักษณ์


    รักผลิบาน  งานผลิผล  เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม

เล่ม๒  คู่ชีวิต  คู่การงาน

[The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships]


เฮเลน  พาล์มเมอร์   เขียน        
ร.จันเสน  แปล   

พิมพ์ครั้งที่ ๒  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๒๔๐ หน้า  ราคา ๒๐๐ บาท       

                หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล: เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถช่วยเราได้มาก  ผู้เขียนได้อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู้คนมากมาย  รวบรวมและสรุปให้เราเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรม  แนวทางความสัมพันธ์  และปฏิกิริยาที่คนแต่ละลักษณ์มักจะมีต่อกันทั้งในด้านการงาน  ความรัก  หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบอื่น ๆ หากเราได้อ่านอย่างพินิจพิจารณา  ศึกษาจนเข้าใจ  อีกทั้งมีสติรู้เท่าทันแบบแผนพฤติกรรมของตนและผู้อื่นอยู่เสมอแล้ว  เราก็อาจมีความรักและการงานที่ราบรื่น  สงบเย็น  เต็มไปด้วยความสุข 

จำนวนผู้เข้าชม 000477