หนังสือนพลักษณ์


    เกิดมาต่างกัน  เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ

คู่มือในการเลี้ยงดูลูก  เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเขาด้วยเอ็นเนียแกรม

The Enneagram of  Parenting

อลิซาเบ็ท  เวเกิล: เขียน   วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช : แปล          

ราคา ๑๖๐ บาท

คุณก็เป็นพ่อแม่ที่ดีได้ ถ้า …

 

            คุณเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจในบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกๆ ของคุณ  นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของอลิซาเบ็ท เวเกิล ถัดจาก มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข – เอ็นเนียแกรมคน 9 แบบ และ ต่างเธอต่างฉัน เอ็นเนียแกรม สานสัมพันธ์

                แบบทดสอบบุคลิกของลูก การ์ตูน และสไตล์การเขียนแบบตรงไปตรงทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและสนุก  คุณจะเข้าใจพฤติกรรมของเด็กๆ ทั้ง  9 สไตล์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเรียน การกิน การนอน กริยามรรยาท การเข้ากับผู้อื่น เป็นต้น  “เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ” จะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกในตัวลูกของคุณ ทำให้คุณสามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ลูกของคุณแสดงพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า

 

สไตล์หนึ่ง -  เพอร์เฟคชั่นนิสต์ อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ มักตำหนิตัวเอง

สไตล์สอง -  ผู้ช่วยเหลือ ต้องการเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่น มักเก็บความรู้สึกของตัวเอง

สไตล์สาม – ผู้ใฝ่สำเร็จ มีแรงขับในการสร้างผลงานที่ดี ต้องการเป็นที่ยอมรับ

สไตล์สี่ – คนโรแมนติก ละเอียดอ่อนทางความรู้สึก ต้องการเป็นคนพิเศษ

สไตล์ห้า – นักสังเกตการณ์ สนใจใคร่รู้ อยากเข้าใจเรื่องต่างๆ มักขี้อาย

สไตล์หก – นักตั้งคำถาม ตื่นตัว ระแวดระวัง ต้องการความมั่นคงทางใจ

สไตล์เจ็ด – นักผจญภัย เสาะหาความสนุกสนานและความแปลกใหม่ สมาธิค่อนข้างสั้น

สไตล์แปด – ผู้ปกป้อง เข้มแข็ง มีพลัง แสดงความก้าวร้าวอยู่บ่อยๆ

สไตล์เก้า – ผู้ประสานไมตรี ต้องการให้ทุกคนพอใจและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

จำนวนผู้เข้าชม 000797