แผ่นดินหอม 
[Fragrant  Palm  Leaves]
นุชจรีย์  ชลคุป  แปล / พจนา  จันทรสันติ  บรรณาธิการ 
พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๒๐๐ หน้า
ราคา ๑๗๐ บาท 

เป็นบทบันทึกความทรงจำเมื่อครั้งปี  ๑๙๖๒–๑๙๖๖  ขณะที่ท่านติช นัท ฮันห์พำนักอยู่ในเวียดนามและอเมริกา  ซึ่งอบอวลไปด้วยความสุข  ทั้งเจือความเศร้าและโดดเดี่ยวอ้างว้าง  เรื่องราวความสนุกสนานเฮฮากับผองเพื่อนที่เฟืองบอย  ความมุ่งมั่นในการก่อตั้งพุทธศาสนาเพื่อสังคม  ความเลวร้ายของสงครามและการเรียกร้องสันติภาพ  การพลัดพรากและจากลาของมวลมิตร  ทั้งที่จากไกลและตลอดกาล  และยังการตระหนักรู้อันแจ่มแจ้งในชีวิต ทำให้สมณเซนผู้นี้สามารถบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักขึ้นได้ในทุก ๆ ที่ที่ท่านได้ย่างไป หนังสือเล่มนี้จึงไม่เป็นแต่เพียงบันทึกเท่านั้น  หากทุกอณูของถ้อยคำยังเปี่ยมด้วยความรักและศรัทธาที่รินรดจิตวิญญาณของมนุษย์อีกด้วย
จำนวนผู้เข้าชม 001559