คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๑-๓

[Old Path White Clouds : Walking in the Footsteps of the Buddha]
รสนา โตสิตระกูล  และสันติสุข โสภณสิริ  แปล
    เล่ม ๑  พิมพ์ครั้งที่ ๒  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๒๗๒ หน้า  ราคา ๑๘๐ บาท
    เล่ม ๒  พิมพ์ครั้งที่ ๒  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๒๖๔ หน้า  ราคา ๑๘๐ บาท

    เล่ม ๓  พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๔.๕x๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๐๐ หน้า  ราคา ๑๘๐ บาท


 เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติในแนวใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงการแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นของเจ้าชายสิทธัตถะ ในแง่มุมแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งมีความเรียบง่าย ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศาสนามากนัก ก็สามารถดื่มด่ำอรรถรสของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานและมีสาระ

จำนวนผู้เข้าชม 002334