ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

ฉบับครบรอบ 20 ปี

 


[The Tibetan book of Living and Dying]
โซเกียล รินโปเช  เขียน / พระไพศาล วิสาโล  แปล
พิมพ์ครั้งที่ ๖  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๘๘ หน้า
ราคา ๒๕๐ บาท
 
หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคหลังที่ว่าด้วยเรื่องความตาย (Part II : Dying) ซึ่งช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความตาย คนทั่วไปมักเห็นว่าความตายเป็น “ปัญหา” หรือ “ภาวะจนตรอก” ที่ทุกคนต้องพ่ายแพ้สถานเดียว แต่ที่จริงความตายนั้นเป็น “โอกาส” แห่งความเจริญงอกงามของชีวิตด้านใน ทั้งของผู้ที่กำลังจะตาย (หรือตายแล้ว) และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่  กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตาย รวมทั้งการรู้จักธรรมชาติแห่งจิตของตนอย่างลึกซึ้ง และการมีสติประคองจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนตายและหลังตาย

 

 

 

Download
จำนวนผู้เข้าชม 000508