เราตายอย่างไร
[How We Die]
เชอร์วิน บี. นูแลนด์ เขียน / วเนช แปล 
พิมพ์ครั้งที่ ๒  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม.  จำนวน ๓๔๔ หน้า    
ราคา ๒๕๐ บาท

นวนิยายชีวิตที่อ่านง่าย แต่ได้ความรู้ทางวิชาการไปโดยอัตโนมัติเล่มนี้ เป็นเล่มที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ในคำนำว่าควรอ่านบ่อย ๆ จะทำให้จิตใจละเอียดอ่อนต่อชีวิตมากขึ้น หรือเรียกว่ามีหัวใจของความเป็นมนุษย์มากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตของนายแพทย์เชอร์วิน บี. นูแลนด์ ที่ถ่ายทอดเป็นอักษรดุจนวนิยายความตายเล่มนี้ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีสติมากขึ้น  นอกเหนือจากจิตใจที่มั่นคงแล้ว ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อรายละเอียดการดำเนินโรคในเล่มนี้ จะช่วยให้เราลดทอนความหวั่นวิตก ความกลัวต่อพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ ได้ และที่สำคัญ ความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของเราต่อความตายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ว่าจะต่อสู้กับโรคภัยที่คุกคามนั้นต่อไป หรือหยุดดิ้นรนกอบกู้ชีวิต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจได้มาเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม 001718