แนวคิด บทวิพากษ์ และทางเลือกเพื่อสังคม


 

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑–๓

[The Turning Point]

ฟริตจ๊อบ คาปร้า  เขียน
พระประชา ปสันนธัมโม, พระไพศาล วิสาโล, สันติสุข โสภณสิริ และรสนา โตสิตระกูล  แปล

เล่ม ๑ : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่ 
พิมพ์ครั้งที่ ๗  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๑๗๓ หน้า  ราคา ๑๒๐ บาท

เล่ม ๒ : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์ – นิวตัน   
พิมพ์ครั้งที่ ๖  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๒๘๘ หน้า  ราคา ๒๐๕ บาท

เล่ม ๓ : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่ 
พิมพ์ครั้งที่ ๖  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซ.ม.  จำนวน ๓๒๘ หน้า  ราคา ๑๙๕ บาท             

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา  ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน  ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป

                   

เล่ม๑:ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่

              

เล่ม ๒ : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์ – นิวตัน

           

เล่ม ๓ : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่ 

จำนวนผู้เข้าชม 000669