แนวคิด บทวิพากษ์ และทางเลือกเพื่อสังคม


   ข่ายใยแห่งชีวิต

 [THE  WEB  OF  LIFE] ความเข้าใจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบที่มีชีวิต

ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า  เขียน         สว่าง  พงศ์ศิริพัฒน์  แปล

 พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๕๓๔ หน้า 

ราคา ๓๙๐ บาท   

ความมีชีวิตชีวาและสามารถเข้าถึงได้ของแนวคิดของฟริทจ็อฟ คาปร้า จากหนังสือเช่น The Tao of Physics และ The Turning Point  ได้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการค้นพบล่าสุด ซึ่งอุบัติขึ้นในแนวหน้าของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์, สังคม และปรัชญา

ในหนังสือ ข่ายใยแห่งชีวิต (The Web of Life) เล่มนี้  คาปร้า นำเสนอบทสังเคราะห์ชั้นเยี่ยมของการค้นพบสำคัญๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้  อาทิ ทฤษฎีว่าด้วยความซับซ้อน, ทฤษฎีกัยยา, ทฤษฎีเคออส, และคำอธิบายอื่นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต, ระบบสังคม, และระบบนิเวศ  สิ่งที่น่าประหลาดใจซึ่งคาปร้าค้นพบนั้นขัดแย้งอย่างชัดเจนกับกระบวนทัศน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลไกและแนวคิดแบบดาร์วิน  และกลายมาเป็นรากฐานใหม่ที่ไม่ธรรมดาให้กับการวางนโยบายด้านนิเวศวิทยา ซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้างและดำรงชุมชนให้ยั่งยืน โดยไม่ลดทอนโอกาสของอนุชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

 

Download
จำนวนผู้เข้าชม 001159