ลานกิจกรรม


 

ตัวอย่างเกมสนุกๆสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในค่าย:

 

 

          เกมรู้จักกันและกัน

1.      เกมหนังสือพิมพ์

จุดประสงค์:             รู้จักชื่อกันและกัน

อุปกรณ์:                  หนังสือพิมพ์

เวลา:                      20 นาที

จำนวนผู้เล่น:           กลุ่มละสิบคน

วิธีเล่น:                    แบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มย่อยสิบคน ให้คนหนึ่งอยู่กลางวงพร้อมกับกระดาษหนังสือพิมพ์ม้วน ให้คนที่นั่งล้อมวงพูดชื่อเพื่อน คนที่ถูกเรียกชื่อคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ คนตรงกลางต้องรีบใช้หนังสือพิมพ์แตะขาเพื่อนคนที่เรียกชื่ออย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะเรียกชื่อคนอื่นต่อไป ถ้าคนที่ถูกเรียกชื่อพูดช้า ถูกแตะ ก็จะต้องมายืนกลางวงแทน

2.      เกมผ้าห่อมซ่อนตัว

จุดประสงค์:             รู้จักชื่อกันและกัน

อุปกรณ์:                  ผ้าห่อมผืนใหญ่ๆหนาๆ

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมหันหน้าเข้าหากันโดยมีผู้ดำเนินเกมถือผ้าห่มไม่ให้ทั้งสองทีมเห็นหน้ากันแต่ละทีมส่งตัวแทนมานั่งหน้าผ้าห่ม ตัวแทนต้องเรียกชื่อของตัวแทนทีมตรงข้าม ใครเร็วกว่าชนะและตัวแทนที่แพ้ต้องย้ายไปอยู่ทีมที่ชนะ

 

3.    ตามล่าหาชื่อ               

       จุดประสงค์                      รู้จักกันละกันมากกว่าแค่ชื่อ

        อุปกรณ์                          กระดาษตามล่าคนละแผ่น

       เวลา                              10 นาที

      จำนวนผู้เล่น                    ไม่จำกัด

       วิธีเล่น                             เขียนชื่อตัวเองบนหัวมุมขวาของกระดาษ เดินไปรอบๆพูดคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักแล้วบันทึกความคล้ายคลึง (อาทิ ชอบเล่นหมากรุกเหมือนกัน) และต่างกัน (อาทิ ชอบใส่กางเกงยีนส์เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนใหม่ชอบใส่แบบขาสั้น)ที่คุณมีกับเพื่อนใหม่ให่ได้สิบคน

        ตัวอย่าง                          ชื่อ           ความเหมือน      ความต่าง

 

เกมละลายพฤติกรรม

1.      เกมเชื้อโรค

จุดประสงค์             เพื่อความสนุก สร้างจินตนาการ

อุปกรณ์                   ขวดเปล่าหรือสิ่งสมมติอื่นๆ

เวลา                       10-20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางมีขวดเปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่ ผู้ดำเนินเกมเข้าไปตรงกลางอธิบายว่าขวดนี้มีเชื้อโรคอยู่ใครก็ตามที่เปิดฝาขวดนี้จะได้รับเชื่อโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกันออกไป หากผู้ตืดเชื้อไปแตะใครคนนั้นจะได้รับเชื้อโรคไปด้วย

                              ผู้ดำเนินเกมเปิดขวด แสดงอาการของโรค (เช่น คันทั้งตัว หัวเราะไม่หยุด มือสั่น) ค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคนอื่นๆ ผู้เล่นที่ถูกแตะต้องแสดงอาการเดียวกันกับผู้ที่แตะแล้วคลานไปแตะขวดตรงกลางแล้วคลานกลับมาด้วยอาการใหม่ๆแตะผู้เล่นคนอื่นๆต่อไป

2.      เกมลูกบอลกระดาษขยำ

จุกประสงค์              เพื่อความสนุก รู้จักกันมากขึ้น

อุปกรณ์                   กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษหน้าเดียว ปากกา เพลงเปิดคลอ

เวลา                       10-20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      10-20 คน

การเตรียมการ           เขียนคำถามหรือคำสั่งไว้ในกระดาษทุกแผ่น ขยำกระดาษเป็นวงกลมซ้อนๆกันจนได้ลูกบอลกระดาษลูกใหญ่

วิธีเล่น                     ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เปิดเพลง สง่ลูกบอลกระดาษไปเรื่อยๆเพลงหยุดกระดาษอยู่ที่ใครคนนั้นเปิดกระดาษชั้นแรกอ่าน อ่านแล้วทำตามคำสั่งหรือตอบคำถาม

ข้อแนะนำ             ในกระดาษอาจเขียนดังนี้ ความคาดหวังในการมาร่วมกิจกรรม สีที่ชอบ สิ่งที่ทำเมื่อวาน สัตว์เลี้ยงโปรด ความฝันสู.สุด จงร้องเพลงหนึ่ง สิ่งที่ประทับใจในค่าย เป็นต้น

3.      เกมโดมิโน

จุกประสงค์              สร้างความสนิทสนม หาทางออกโดยไม่พูด

อุปกรณ์                   รองเท้า

เวลา                       20 นาที
จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ทุกคนถอดรองเท้าออกให้หมดแล้วกองไว้รววมกัน หลับตาหยิบรองเท้าข้างซ้ายของใครก็ได้มาใส่สองข้างไม่เหมือนกัน จากนั้นให้ตั้งแถวเรียงกันเป็ฯโดมิโน อาทิใส่ข้างซ้ายของนาย ก. คนที่มายืนต่อกันต้องใส่ข้างขวาของนาย ก. เช่นกัน โดยที่ทำแบบไม่ใช้เสียง

 

เกมสร้างกลุ่ม

1.      เกมเข้าแถว

จุดประสงค์             ร่วมมือกัน
อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       10 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 8-10 คนผู้เล่นต้องเข้าแถวตามคำสั่งโดยห้ามใช้เสียง

ข้อแนะนำ                เข้าแถวตอนตามอายุ วันเดือนปีเกิด ความยาวของเส้นผม

2.      เกมปฏิมากรรม

จุดประสงค์              ทำงานด้วยกัน แสดงความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์

อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       45 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นจับคู่กัน คนหนึ่งเป็นปฏิมากรอีกคนเป็นดินเหนียวโดยมีปฏิมากรจัดท่าทางของดินเหนียวให้เป็นไปอย่างที่ต้องการตามหัวข้อกำหนด(อาทิ ร่าเริง อกหัก ทำงานบ้าน) หรืออิสระ ให้เวลาสามนาที ผู้ดำเนินเกมเดินดูอาจมีการสอบถามให้ปฏิมากรอธิบายผลงานของตนเอง จากนั้นสลับกัน

                              ผู้เล่นจับกลุ่มใหม่สี่คนโดยรวมอีกคู่หนึ่งเข้าด้วยกันแล้วปั้นดินเหนียวแบบเดิมโดยมีปฏิมากรสองคน ดินเหนียวสองคน เช่นนี้เรื่อยไปแล้วเพิ่มจำนวนเท่าตัวไปเรื่อยๆอาจเปลี่ยนหัวข้อกำหนดให้ยากขึ้นเป็นเรื่องราวอาจให้เวลามากขึ้น

คำแนะนำ                หัวข้อปฏิมากรรมอาจเป็นอารมณ์ด้านดีด้านร้าย เช่น ไว้วางใจ ความขัดแย้ง สงคราม สันติภาพ เป็นต้น

3.      เกมสะพานชีวิต

จุดประสงค์             ร่วมมือกันเห็นทางเลือกในการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

อุปกรณ์                   เก้าอี้เท่าจำนวนผู้เล่น

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

การเตรียมการ           จัดเก้าอี้พนักชนกันเป็นแถวๆ

วิธีเล่น                     ผู้เล่นยืนบนเก้าอี้เต้นไปรอบๆหากตกลงมาถือว่าออกจากเกม เพลงหยุดให้ทุกคนหยุดเล่นอยู่กับที่ ผู้ดำเนินเกมทยอยเอาเก้าอี้ออกทีละตัว ทีละตัว ผู้เล่นต้องพยายามติดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ให้ใครตกลงไป ห้าแม้แต่เท้าลงพื้น

4.      เกมปั้นดินให้เป็นดาว

จุดประสงค์             เรียนรู้ที่จะตัดสินใจ่รวมกัน สร้างอะไรบางอย่างร่วมกัน ใช้ประสาทสัมผัสทางใจ

อุปกรณ์                   ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน ผ้าปิดตา

เวลา                       30 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นถูกปิดตาด้วยผ้า ผู้ดำเนินเกมจับผู้เล่นมานั่งด้วยกันเป็นคู่ๆ ห่างๆกัน มีดินเหนียวให้คู่ละก้อน เปิดเพลงคลอดเบาๆให้ผู้เล่นปั้นอะไรก็ได้ร่วมกัน หลังจากนั้นผู้เล่นจะได้ดูว่าได้ปั้นออกมาเป็นอย่างไร คุยกัน

5.      เกมต่อตัว

จุดประสงค์             เพื่อทำงานร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์

อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งผู้เล่นเป็ฯกลุ่มย่อยหรือเล่นพร้อมกันทุกคนก็ได้ ผู้เล่นต้องต่อตัวตามคำสั่ง เช่น มีขาสามขา ผู้เล่นก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มีขายืนบนพื้นเพียงสามขาจากจำนวนผู้เล่นในกลุ่มทั้งหมด หูต่อหู ผู้เล่นจะต้องใช้หูของตนเองกับหูของเพื่อนติดกันให้หมดทุกคน ศอกต่อศอก ผู้เล่นต้องจัดรูปแบบยืนให้สอกและหัวของทั้งกลุ่มชนกัน รูปหัวใจ ผู้เล่นต้องใช้ร่างกายเรียงกันให้เป็นรูปหัวใจหรือจะนอนบนพื้นให้โค้งเป็นรูปหัวใจก็ได้

 

            เกมตามประเด็น

1.      เกมเรืออารมณ์

จุดประสงค์             เพื่อให้รู้จักคุณค่าของลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์                  ไม่มี

เวลา                       1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละห้าคน แต่ละกลุ่มเป็นเรือที่กำลังจะจม เนื่องจากผู้โดยสารเยอะเกินไปให้เรือแต่ละลำตกลงกันเองว่าต้องโยนใครออกจากเรือเพื่อไม่ให้จมในเวลาที่จำกัด แต่ละคนต้องแสดงจุดยืนของตนเอง แสดงเหตุผลว่าทำไมตนเองจึงสมควรได้อยู่บนเรือต่อไป ความรู้สึกของตนสำคัญแค่ไหน

ข้อควรจำ                 ไม่มีคำตอบไหนถูกหรือผิด ทุกความรู้สึกมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน

ข้อแนะนำ                ทำความเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนอย่างคร่าวๆก่อนเล่น ระหว่างเล่นผู้ดำเนินเกมอาจต้องคอยช่วยดูว่าผู้เล่นเข้าใจกันแค่ไหน อาจมีการสรุปความเข้าใจของแต่ละอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง การเรียนรู้อย่างอื่นนอกเหนทอจากนี้ผ่านเกม ผู้ดำเนินเกมอาจชวนผู้เล่นมาวิเคราะถึงวิธีการตกลงในแต่ละกลุ่มว่ามีปัญหาในการตกลงกันไหม ใช้อะไรตัดสิน โหวตเสียง ตกลงกันเลย เอาเหตุผลเข้าค้านกัน มีการทะเลาะกันไหม มีใครเป็นผู้นำกลุ่มหรือเปล่า ความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการแพ้ชนะหรือไม่

2.      เกมประมูล

จุดประสงค์             กระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณค่า

อุปกรณ์                   กระดาษ ปากกา

เวลา                       1-2 ชั่วโมง
จำวนผู้เล่น               ไม่จำกัด

การเตรียมการ           เขียนสิ่งที่จะให้ประมูลลงในกระดาษพร้อมราคาสินค้า

วิธีเล่น                     แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ผู้ดำเนินเกมอธิบายสถานการณ์ โลกกำลังจะแตก เรากำลังจะไปอยู่ดาวดวงใหม่แต่ละกลุ่มจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สามารถซื้ออะไรก็ได้ติดตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ บนดาวดวงนั้นเงินม่มีความหมาย ผู้ดำเนินเกมแจกเงินแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสิบนาทีที่จะตกลงว่าจะซื้ออะไร  จะใช้เงินแบบไหน ผู้ดำเนินเกมเริ่มโชว์สิ่งของที่จะประมูลทีละอย่างโดยเริ่มจากของที่มีมูลค่าน้อยๆ เช่น ลูกอม น้ำผลไม้ ตามด้วยของใหญ่ๆเช่น รถ บ้าน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตามด้วยของที่มีความหมายทางจิตใต เช่น ความรัก ความจริงใจ พ่อ แม่ เพื่อน ตามด้วยครอบครัว เป็นต้น ระหว่างเล่นต้องมีคนคอยเก็บเงิน คอยคุมเกม เมื่อสิ่งของถูกประมูลไปหมดแล้ว ผูนำเกมแจกแจงการใช้เงินของแต่ละกลุ่ม ตามด้วยการถกเถียง

คำถามนำ

-          แต่ละกลุ่มทำงานกันแบบใด

-          ใครมีหน้าที่อย่างไรในกลุ่ม

-          แต่ละคนได้ในสิ่งที่ต้องการหรือไม่

-          ราคาสิ่งของตรงกับที่คิดไหม

-          อะไรราคาถูก อะไรราคาแพง

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย  กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)

[คู่มือค่ายสร้างสุขปี ๒] [ตัวอย่างเกมสนุก ๆ สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในค่าย] [ลงชุมชนให้สนุก และได้เรียนรู้] [แบบสอบถามความคิดเห็นและประมวลข้อเรียนรู้]
จำนวนผู้เข้าชม 002336