ลานกิจกรรม


การประกาศเกียรติคุณปาฐก งานปาฐกถาประจำปี มูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่๔๙
วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าชม 000028