ลานกิจกรรม


ลำนำบทกวี งานปาฐกถาประจำปี มูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๙
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าชม 000032