ลานกิจกรรม


งานปาฐกถาประจำปี มูลนิธิโกมลคีมทอง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๙ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (กล่าวต้อนรับ)
จำนวนผู้เข้าชม 000036