แห่งการงานอันเบิกบาน
[SKILLFUL MEANS]
ตาร์ถัง  ตุลกู : เขียน
โสรีช์ โพธิแก้ว : แปล
ราคา ๑๖๐ บาท

สำหรับบุคคลมากมายในปัจจุบัน งานได้สูญเสียคุณค่าและความหมายลงไป ความไม่พอใจในงานได้เกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในอาชีพหนึ่งอาชีพใดเท่านั้น แต่แฝงเร้นอยู่ในงานทุกงาน สิ่งนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ด้วยว่าโดยแท้จริงแล้ว งานเป็นวิถีทางอันมีค่าสำหรับการแสวงหาความสุขใจอย่างลึกซึ้งในการมีชีวิต งานเป็นแหล่งนำให้เกิดความงอกงาม งานเป็นโอกาสให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ทั้งยังช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดความสัมพันธ์อันมีค่าในการอยู่ร่วมกันอีกด้วย หากเรามองงานด้วยสายตาเช่นนี้ เราจะพบว่าการทำงานและการมีชีวิตก็เป็นสิ่งเดียวกัน

พิเศษ!    สำหรับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้

สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือซื้อโดยตรงที่ร้านโกมลได้
ราคาพิเศษ เล่มละ ๑๐๐ บาท

เพียงท่านส่ง/นำใบสั่งซื้อนี้มาด้วย (จำกัดจำนวน ๕ เล่ม ต่อ ๑ ท่าน)

หมดเขต ๓๑ มี.ค.๔๘ (ไม่รวมส่วนลดของรายการอื่น ๆ)

[บท บก.] [เปิดประเด็น] [ธารกวี] [มุมหนังสือ] [บทความจร] [เล่าสู่กันฟัง] [การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา] [ว่าด้วยชีวิต] [มอบของขวัญ] [ลานข่าว] [ฝากคำ]
จำนวนผู้เข้าชม 002169