ศานติในเรือนใจ
ติช นัท ฮันห์  เขียน
ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ แปล
ราคา  ๑๐๐  บาท

เวลาที่เราปลูกดอกไม้  ถ้าดอกไม้งอกงามไม่ดี  เราจะไม่ตำหนิหรือต่อว่าดอกไม้  เราจะตำหนิตัวเองที่ดูแลมันไม่ดี   ท่านติชนัทฮันห์เปรียบคู่ชีวิตหรือคนรักของเราเป็นดอกไม้ดอกหนึ่ง  หากเราดูแลเขาเป็นอย่างดี  เขาก็จะเติบโตขึ้นอย่างงดงาม  แต่ถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเขาก็จะเหี่ยวเฉาร่วงโรย   การที่จะช่วยให้ดอกไม้งอกงาม  เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเขา  และการที่จะเข้าใจธรรมชาติของเขา  เราก็จะต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเราด้วย   เราจะรดน้ำพรวนดินเพื่อที่จะให้ดอกไม้ทั้งในตัวเราและตัวเขางอกงามอย่างไร   ท่านนัทฮันห์พูดถึงการสื่อสารกันด้วยภาษาแห่งความรักความเมตตา  การมีความเข้าใจต่อกันอย่างแท้จริง  และการยอมรับในความเป็นเช่นนั้นเอง   เป็นหนังสืออีกเล่มที่จะช่วยสร้างฐานแห่งความรักและมิตรภาพได้อย่างดีเยี่ยม

บ้านสมานใจ
เคนซาบุโร โอเอะ  เขียน
นุชรีย์ ชลคุป แปล
ราคา  ๑๙๐  บาท

ฮิคาริ บุตรชายของผู้เขียน เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของสมอง  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเขาเชื่องช้ากว่าคนทั่วไป  เขาจะสามารถสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในลึกๆ ของเขาได้อย่างไร ในยามที่เขาปวดร้าวเศร้าโศก  แต่ในที่สุดเขาก็ค้นพบวิถีทางนั้นได้ด้วยการสนับสนุนของครอบครัวและหมอผู้รักษาเขา  ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือความรักจากคนในบ้าน  ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในชีวิตธรรมดาสามัญนี้แหละ  บางทีถ้าเขาปกติดี  พวกเขาอาจจะไม่สามารถบังเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งร่วมกันได้

ให้ทะเลไกวเปลในหัวใจฉัน
วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง  เขียน
สำนักพิมพ์แสงพระอาทิตย์  พิมพ์
ราคา  ๑๒๐  บาท
หนังสือสารคดีท่องเที่ยว  อันเปี่ยมด้วย “จินตนาการ”  ที่จะนำคุณออกไปพบเห็นความยิ่งใหญ่ของโลกกว้าง 
เพื่อเห็นถึงความเล็กน้อยต้อยต่ำของตัวเรา  และได้รู้ว่าโลกมิได้แคบแค่กะลา 
ผลงานเขียนอันเป็นจุดบรรจบที่ลงตัวระหว่างข้อมูลกับกลวิธีการนำเสนอ 
ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยภาษาสำนวนที่สละสลวย
ลองชิมลางบางตอน
“ในภวังค์ก่อนหลับไหล
คล้ายได้ยินเสียงทะเลกระซิบ…
จะหงอยเศร้าไปทำไมเล่าคนจรผู้อ่อนโลก
ความพลัดพรากก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้
พบกันก็เพื่อจาก  พลัดพรากก็เพื่อเจอกันใหม่”
(จาก “แหลมสนกระซิบ  พบเพื่อพราก  จากเพื่อเจอ”)
 ฤดูร้อนกำลังมาอยากเชิญผู้อ่านรื่นรมย์กับเรื่องเล่าจากทะเลผ่านตัวอักษรของนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่คนนี้
แล้วเสียงคลื่น  เสียงลม  และกลิ่นไอทะเลก็จะพัดเข้าไปในหัวใจคุณ

จันทร์เสี้ยว
รพินทรนาถ  ฐากูร  เขียน
ปรีชา  ช่อปทุมมา  แปล
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา  พิมพ์
ราคา  ๑๘๐  บาท

อ่านหนังสือเล่มนี้  ผู้อ่านจะได้สัมผัสความอบอุ่น  ความรัก  ความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนของผู้เขียนต่อลูกๆ  เพราะต้องรับหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกๆ  ในเวลาเดียวกัน  หลังจากที่แม่ของลูกเสียชีวิต
 เนื้อหาแต่ละเรื่องล้วนไพเราะ  จับใจ  ชวนติดตาม
 ที่สำคัญสำนักพิมพ์  ยังได้คงภาษาอังกฤษไว้ให้ศึกษาเทียบเคียง  เพื่อผู้สนใจศึกษางานแปลในรูปบทกวีได้ลิ้มลองอีกด้วย

[บท บก.] [เปิดประเด็น] [ธารกวี] [มุมหนังสือ] [บทความจร] [เล่าสู่กันฟัง] [การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา] [ว่าด้วยชีวิต] [มอบของขวัญ] [ลานข่าว] [ฝากคำ]
จำนวนผู้เข้าชม 002929