สวัสดีค่ะ สมาชิกสารโกมลทุกท่าน ลานข่าวฉบับนี้มีข่าวงานปาฐกถาประจำปี ๒๕๔๘ ของพวกเราชาวมูลนิธิโกมลคีมทองมาฝากค่ะ สำหรับปีนี้ขอย้ำว่าเราย้ายสถานที่จัดงานเป็นที่หอประชุมใหญ่ ม.ศิลปากร วังท่าพระ แฟนประจำและไม่ประจำไปพบกันที่นั่นนะค่ะ

- งานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๔๘
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรม กลุ่มปากลัด อ.พระประแดง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. งานแสวนา “จากวิกฤติสึนามิ สู่จิตสำนึกใหม่”
  ร่วมเสวนาโดย อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
    ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
    คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์**
    คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ (หนูหริ่ง)
  ดำเนินรายการโดย อ.อรศรี งามวิทยาพงศ์
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การบรรเลงดนตรี พิณแก้ว (ใช้แก้วบรั่นดีเพียง ๓๐ ใบ)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. การประกาศรางวัลบุคคลเกียรติยศ
๑๗.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. อ่านบทกวีโดย ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. กล่าวนำและแนะนำปาฐก
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง โดย คุณภินันทน์ โชติรสเศรณี
   “เมื่อกลุ่มสตรีเมืองกาญจน์ หาญกล้าปกป้องสิ่งแวดล้อม”
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. กล่าวปิดงานปาฐกถา โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

  พร้อมหนังสือและผลิตภัณฑ์ทางเลือกจำหน่ายในงาน

** อยู่ระหว่างการติดต่อ
สนใจติดต่อสอบถาม มูลนิธิโกมลคีมทอง โทร ๐๒–๔๑๑–๐๗๗๔ , ๐๒–๘๖๖–๑๕๕๗ ต่อ ๒๔

- ขอเชิญร่วมอบรมนพลักษณ์ขั้นต้น : เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น (รับจำนวนจำกัด)
วันศุกร์ที่ ๔ - วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ โฮม & ฮิลล์รีสอร์ จ.นครนายก
วิทยากรโดย ทีมเพื่อนนพลักษณ์
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง โทร ๐๒–๔๑๒-๐๗๔๔ , ๐๒–๘๖๖-๑๕๕๗

- งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
พบกับบูธสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองได้ที่ โซน C ๑ ชั้นล่าง บูธ L ๕๐  (เครือข่ายหนังสือทางเลือก) ใกล้กับบูธของสำนักพิมพ์เนชั่น

- วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ร่วมฟัง “วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย” โดย นคร ถนอมทรัพย์ , ศิริพร กรอบทอง และจิตกร บุษบา
สอบถามได้ที่ บ.สวนเงินมีมา โทร ๐๒–๒๒๒–๕๖๙๘ (ฟรีตลอด ๒ ชั่วโมง)

- ป๋วย เสวนาคาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๔๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ธรรมะกับการฟื้นฟูจิตใจ : สรุปบทเรียนเชิงพุทธจากการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติในจังหวัดพังงา โดย คณะพระสงฆ์ แม่ชี และกลุ่มพุทธบริษัท
วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ป๋วยเสวนาคารร่วมกับเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (Ineb)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทิเบตและพุทธศาสนาสายวัชรยาน”
  โดย กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสวนารำลึกอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์


พี่แดงคะ ข่าวงานปาฐกถาให้ 1 หน้า ส่วนอีก2ข่าวให้มาอยู่หน้า 2 ค่ะ ส่วนหน้า 3 ให้ทำเป็นกรอบแสดงความเสียใจและต่อด้วยรายละเอียดการบริจาคเงินให้กับผู้ประสบภัยสึนามิ

 สำหรับผู้ที่สนใจจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีธรณีพิบัติ สึนามิ ผ่านทางองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่

เจ้าของกองทุน
 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูชุมชนและธรรมชาติ กรณีสึนามิ (คฟธ)
เลขที่ ๔๐๙ ชั้น ๓ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.โลหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทร ๐๒–๖๙๑–๑๒๑๖-๗ , ๐๒–๕๓๐–๔๐๙๒ , ๐๒–๕๓๐–๔๒๔๓ 
โทรสาร ๐๒–๖๙๑–๑๒๑๖

เลขที่บัญชีกองทุน
 กองทุนชุมชนและทรัพยากร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๘๙-๐-๐๑๖๒๖-๘  ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองเจ้าคุณสิงห์ (ลาดพร้าว ๑๐๒)

กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงามที่ต้องการนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษี กรุณาโอนเงินมายังบัญชี
มูลนิธิเด็ก
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕–๒๑๔–๗๓๓๐ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถ.เพชรเกษม ซ.๑๑๔

 และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งทำจดหมายส่งมายัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เลขที่ ๘๖ ซ.ลาดพร้าว ๑๑๐ (สนธิวัฒนา แยก ๒) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒–๙๓๕–๒๙๘๓-๔ โทรสาร ๐๒–๙๓๕๒๙๘๐ โดยระบุว่า
 “ขอบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกองทุนชุมชนและทรัพยากรในการสร้างที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูอาชีพ จัดหาเครื่องมือ หรือสิ่งของสำหรับสร้างอาชีพเพื่อครอบครัวและเด็ก”

 

สารโกมลขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิทุกท่าน และพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไป

[บท บก.] [เปิดประเด็น] [ธารกวี] [มุมหนังสือ] [บทความจร] [เล่าสู่กันฟัง] [การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา] [ว่าด้วยชีวิต] [มอบของขวัญ] [ลานข่าว] [ฝากคำ]
จำนวนผู้เข้าชม 002696