มอบของขวัญ

แห่งความสดใสของชีวิต
วิลเฟรด เอ ปีเตอร์สัน : เขียน
โสรีช์ โพธิแก้ว : แปล
ราคา ๑๐๕ บาท
 ผู้แปลได้เขียนถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ในคำนำว่า "หนังสือบางเล่มเมื่ออ่านแล้วมีความสุข เกิดกำลังใจ เกิดแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าอ่าน T HE ART OF LIVING แล้วมีความสุข เกิดกำลังใจ เกิดแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้ท่านด้วย"

พิเศษ!    สำหรับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้

สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือซื้อโดยตรงที่ร้านโกมลได้
ราคาพิเศษ เล่มละ ๗๐ บาท

เพียงท่านส่ง/นำใบสั่งซื้อนี้มาด้วย (จำกัดจำนวน ๕ เล่ม ต่อ ๑ ท่าน)

หมดเขต ๓๑ ม.ค.๔๘ (ไม่รวมส่วนลดของรายการอื่น ๆ)

 

[บทบรรณาธิการ] [เปิดประเด็น] [ธารกวี] [เล่าสู่กันฟัง] [ฝากคำ] [บทความจร] [มุมหนังสือ] [ว่าด้วย “ชีวิต”] [ลานข่าว] [มอบของขวัญ]
จำนวนผู้เข้าชม 002629