มุมหนังสือ

 

ปาฐกามูลนิธิโกมลคืมทอง ประจำปี ๒๕๔๗

การจัดการความรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ :  จากสงขลาถึงนิวยอร์ก

ผศ. ประสาท มีแต้ม 

พิมพ์ครั้ งที่ ๑  ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ

ราคา ๙๐ บาท

                เห็นชื่อเรื่องแล้วสงสัยกันบ้างไหมว่า การจัดการสิ่งที่เรียกว่าเป็น “ความรู้” นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับความอยู่รอดของมนุษยชาติ แล้วสงขลากับนิวยอร์กเกี่ยวโยงถึงกันได้อย่างไร ผศ. ประสาท มีเเต้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะคลายความสงสัยให้แก่ผู้ใคร่รู้ทั้งหลายที่ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมระดับต่างๆ ตั้งเเต่ระดับรากหญ้าของสังคมไทยไปจนถึงสังคมโลก โดยใช้สูตรคือ การจัดการ “ความรู้” เป็นเครื่องมือไขโจทย์ปัญหาสังคมให้ออกมาเป็นผลลัพธ์คือ ความอยู่รอดและทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติ

                จากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทั้งชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยและชุมชนของชาวบ้านในจังหวัดสงขลา แหล่งที่เป็นองค์กรการเรียนรู้ภาคประชาสังคมของพลเมืองระดับรากหญ้า เพื่อเตรียมรับมือกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างรู้เท่าทัน นำมาโยงใยเข้ากับการสร้างกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติอันมีที่ตั้งอยู่ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น จากสงขลาถึงนิวยอร์ก จึงเชื่อมโยงถึงกันในฐานะที่เป็นที่ตั้งขององค์กรการรวมตัวของมนุษย์ที่อยากเห็นการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ที่ชื่อ “โลก” อันเป็นที่ตั้งของทั้งสงขลาและนิวยอร์ก  หากความสำคัญที่สุดอยู่ที่โลกเป็นอาณาจักรสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากชนิดที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่จำเพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงอย่างเดียว การจัดการความรู้จึงต้องเชื่อมโยงทุกส่วนของโลกเข้าไว้ด้วยกัน

 

 

ฺจตุราศีติสิทฺธปรวฤตฺติ ชีวประวัติของแปดสิบสี่สิทธา

อภัยทัต      เขียน / พจนา จันทรสันติ       แปล

พิมพ์ครั้ งที่ ๑  ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ

ราคา ๒๕๐ บาท

                เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงชีวประวัติของเหล่าสิทธาจารย์แปดสิบสี่ท่าน ผู้เป็นตัวแทนของอริยบุคคลเเห่งยุค ผู้ซึ่งได้เข้าถึงการประจักษ์แจ้งในพุทธธรรมในชั่วชีวิตเดียวของท่าน  ตามแนวทางในการปฏิบัติธรรมในสาย    วัชรยานจนบรรลุถึงภูมิธรรมอันสูงสุด ยากที่ปุถุชนธรรมดาจะสามารถทำได้หากละซึ่งความเพียร  และในกาลต่อมาสิ่งที่บรรดาสิทธาจารย์ค้นพบนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางชี้นำสรรพสัตว์ไปสู่ห้วงของการพ้นทุกข์

                ชีวประวัติของสิทธาจารย์แต่ละท่านผ่านการนำเสนออย่างเรียบง่าย ทว่าทรงพลังและมั่งคั่งด้วยความหมายอันประเสริฐ หากผู้อ่านได้พิเคราะห์ถึงเรื่องราวในลำดับต่างๆ แล้วนำกลับมาเป็นแรงดลใจและผลักดันตนเองให้เข้าถึงภาวะแห่งการตระหนักรู้อันล้ำลึก  จะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับในทุกสถานการณ์ของชีวิตตามวิถีแห่งพุทธธรรม

               

อิชมาเอล : จิตวิญญาณทัศนาจร

แดเนียล ควินน์  เขียน / กรรณิการ์ พรมเสาร์  แปล

พิมพ์ครั้งที่ ๑  ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ

ราคา ๒๗๐ บาท

                อิชมาเอล เป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะได้ร่วมเดินทางในเส้นทางอันน่าตื่นเต้นไปกับสอง “ชีวิต” ที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ ทว่าทั้งสองมีภารกิจสำคัญร่วมกันคือการกอบกู้โลก

                นอกจากนั้น อิชมาเอล ยังได้นำเอาแนวคิดสำคัญๆ ทางชีววิทยามาถ่ายทอดผ่านรูปแบบของงานวรรณกรรมได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม เเละเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดความสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ แนวคิดในเรื่องการวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ รวมถึงการโยงทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินไปสู่การตีความในเรื่องการแก่งแย่งชิงดีและการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมมนุษย์

                ถ้าอยากรู้ว่าสองชีวิตที่แบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นใคร ภารกิจของพวกเขาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร และจะสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ คงต้องหามาอ่านกันแล้วล่ะ

 

 

[เปิดประเด็น] [เล่าสู่กันฟัง] [ฝากคำ] [มุมหนังสือ] [ว่าด้วย…ชีวิต] [บทความจร] [คมความคิด] [ธารกวี] [บทบรรณาธิการ]
จำนวนผู้เข้าชม 002219