มุมหนังสือ                                                                                            

สมพร สมบูรณ์ศิริพันธุ์

 

FTA ใครว่าไม่เกี่ยวกับเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ แต่คนในประเทศนี่ล่ะ ชะตากรรมจะเป็นอย่างไรต้องดูผลการเจรจาอีกที คุณจักรชัยบอกว่าข้อดีมี แต่จะทำอย่างไรให้มันออกมาดีอย่างนั้นจริงๆ แต่ตราบที่ยังมีพวกแสวงหาผลประโยชน์ ข้อดีทั้งหลายคงตกถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคยากอยู่ ต่อไปเงินคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตมากขึ้น ภาวะบีบรัดจากการเร่งหาเงินก็คงมีมากตามไปด้วย ถ้าภาคส่วนต่างๆ ของรัฐถูกโอนถ่ายไปเป็นของเอกชน และเป็นเอกชนต่างชาติด้วย สวัสดิการสำหรับคนจนจะมาจากทางไหน? การถีบห่างระหว่างคนจนกับคนรวยจะยิ่งห่างออกจากกันอีก นี่มันอาณานิคมทางการตลาดรึเปล่า ไม่อยากจะคิดเลย! แต่แนวโน้มคงไม่พ้นที่จะเปลี่ยนไปแบบนั้น และพวกเราจะต้องเท่าทัน ต้องรับรู้ และส่งสัญญาณต่อ ( - - )

 

แนะนำหนังสือในบ้าน

เมฆบ้า : เซนนอกรีต ขบถ และนักปฏิรูป

เพิร์ล เบสเซอร์แมน และแมนเฟรด สเตเกอร์   เขียน

วุสิตวันต์ แปล

ราคา ๒๐๐ บาท

                เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่นอกกรอบแบบแผนและประจักษ์ถึง ความไม่เที่ยง ของเหล่าปรมาจารย์เซน ในวิถีที่ประหลาดพิสดารซึ่งไม่ถูกกักขังด้วยกฎเกณฑ์ของพวกท่านนี้เองที่เปิดทางแก่ทัศนะใหม่ต่อการทำสมาธิภาวนา ทั้งยังเป็นการทำให้เซนใสกระจ่างขึ้นในฐานะที่เป็นวิถีสู่การหลุดพ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มิใช่การยึดเหนี่ยวอยู่แต่คำสอนหรือสถาบันการปกครองทางศาสนา

 

ตลาด...ลัทธิใหม่ของศาสนา

เดวิด ลอย บรรยาย / พระชัยยศ ยโสธโร แปลและเรียบเรียง

ราคา ๑๒๐ บาท

“หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาหลักพุทธรรมมาอธิบายระบบเศรษฐกิจการตลาดที่มีผลต่อสังคมและวิถีชีวิตได้อย่างชัดเจน เป็นขั้น เป็นตอน สมสมัย ทำให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างและระบบทั้งหมดของสังคมเข้ากับวิถีชีวิตได้ เป็นการเตือนสติให้ผู้อ่านได้ตระหนักและใคร่ครวญ ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยโน้มนำคนในยุคสมัยปัจจุบัน ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาธรรมะ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและสังคมส่วนรวม เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของกระแสสังคมไทย ที่มีความโน้มเอียงไปในทางเศรษฐกิจด้านเดียวอย่างสุดขั้ว จำเป็นมากที่คนในสังคมควรจะต้องช่วยกันใช้สติปัญญาไตร่ตรองและตรวจสอบ”

 

ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์

เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล   เขียน

วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช    แปล

ราคา ๑๘๐ บาท

                เป็นหนังสือที่ว่าด้วยนพลักษณ์ (Enneagram) อีกเล่มหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการทำความเข้าใจบุคลิกลักษณะและวิธีคิดของคน ๙ แบบผ่านการ์ตูน ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากบางเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น ผ่านบทสนทนาในภาพ ลักษณะทั้งเก้ายังถูกชี้ชัดด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละลักษณ์ เพื่อให้เห็นวิธีคิด และสิ่งที่คนแต่ละแบบใส่ใจ

                นอกจากนี้ ต่างเธอ ต่างฉัน เล่มนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนต่างลักษณ์อีกด้วย อย่างเช่น ผลสำรวจการเลือกคู่ของลักษณ์ต่างๆ สิ่งที่คนลักษณ์นี้ชอบหรือไม่ชอบในตัวคนใกล้ชิด และวิธีที่จะเกื้อกูลหรือปรับตัวให้เข้ากับคนลักษณ์นั้นๆ ต้องทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้บอกไว้แล้ว สัมพันธภาพของคุณจะยั่งยืนขึ้น ไม่เฉพาะกับคนชิดใกล้เท่านั้น แม้แต่กับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน คุณก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีด้วยเช่นกัน

 

หนังสือแนะนำนอกบ้าน

พัฒนาชีวิตด้วยข้อคิดจากชีวิตจริง

โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

ราคา ๖๐ บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดา

                เป็นข้อเขียนทางธรรมที่สะท้อนข้อคิดชีวิตในแง่มุมของท่านพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร) เป็นงานเขียนทางธรรมในลีลาที่เบาสบาย แต่ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้ง เรียบง่ายแก่ผู้อ่าน บนเส้นทางแห่งการพัฒนาและปรับประยุกต์ใช้กับชีวิต อาทิเช่น ความอดทนอดกลั้น การตัดสินใจ ความผิดพลาด หลักการ – วิธีการ ความขัดแย้ง และการปล่อยวาง ฯลฯ

 

จะมีสักกี่คน...ที่รู้จักรักแท้ รักที่แท้ เขียนโดย ยันจัน

ราคา ๑๒๕ บาท พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดา

                “ความรัก” อยู่คู่โลกมานานเท่าใดไม่มีใครรู้ แต่ความรักอันยิ่งใหญ่ของ “แม่” ที่มีต่อลูก เราสัมผัสได้นับตั้งแต่วันที่เกิดมา เมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาว ความรักที่เราได้เรียนรู้จากแม่เป็นพื้นฐานผสานกับธรรมชาติของวัย ทำให้เราเริ่มขยายความรักไปสู่เพศตรงข้าม ตำนานรักอันมากมายจึงเกิดขึ้น สุขบ้างทุกข์บ้าง หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกวัน นี่คือความจริงของความรัก

                ในความรัก ไม่ได้มีความสุขเพียงด้านเดียว อีกด้านของความรักก็มีทุกข์อยู่ด้วย ทุกข์เพราะผิดหวัง ทุกข์เพราะไม่ได้ดังหวัง ทุกข์เพราะคิดเห็นไม่ตรงกัน ทุกข์เพราะคู่รักนอกใจ ฯลฯ จึงต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน (เธอผิด ฉันไม่ผิด ฉันไม่ผิด เธอต่างหากที่ผิด) จะกล่าวโทษกันไปทำไม ต่างคนต่างก็ต้องเรียนรู้ความรัก ต่างเป็นครูของกันและกัน ความรักจึงไม่มีถูกผิด เพราะเราต่างเป็นครูของกันและกัน เราได้เรียนรู้อะไรจากความรัก ความรักที่แท้คืออะไร ในหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบแก่ท่านผู้อ่านได้อย่างชัดเจน และเมื่อนำความรักไปใช้อย่างถูกต้อง ทุกข์จากความรักก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็น “ครู” ของความรักแก่ท่านผู้อ่านตลอดไป

 

วารสาร ชนเผ่าพื้นเมือง ฉบับ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๔๗ มีบทความน่าสนใจอย่าง “กองบุญข้าว อัศจรรย์แห่งการแบ่งปัน” เป็นการทำบุญด้วยข้าวของชาวบ้าน โดยนำข้าวมารวมกันเพื่อช่วยคนที่ยากจนกว่าในหมู่บ้าน / “คุยกันเรื่องข้าวของชนเผ่าม้งและลาหู่” / “บทเรียนจากควาย” ในมุมมองของหญิงคนหนึ่ง / คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง พบกับ “โล้ชิงช้าที่หมู่บ้านอาข่า” จะเห็นภาพการโล้ชิงช้าในปัจจุบัน การพยายามอนุรักษ์ประเพณีที่ดีของชนเผ่า

สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ โทร. - ๒๖๘๑ - ๕๔๒๓, - ๒๖๘๑ - ๗๘๕๓ ราคา ๕๐ บาท หรือสอบถามได้ที่ “ร้านโกมล”

 

ผู้ไถ่

วารสารเพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม ฉบับพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๗ เล่มนี้เน้นประเด็นการทำความเข้าใจการเปิดเสรีด้วยบทความ “FTA : Free Trade Agreement “เขตการค้าเสรี” เพื่อผลประโยชน์ของชาติ หรือเครื่องมือของกลุ่มนัก (ธุรกิจ) การเมือง” / “เขตการค้าเสรีกับอำนาจอธิปไตยของไทย” / “รู้ทัน FTA (ของรัฐบาลนายกฯ) ทักษิณ” สัมภาษณ์คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ / และข้อมูล “การจัดตั้งเขตการค้าเสรีของประเทศไทย” โดยกลุ่ม FTA Watch และคอลัมน์น่าสนใจอื่นๆ ในเล่ม

                สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ โทร. - ๒๒๗๔ - ๗๗๘๓, - ๒๘๖๖ - ๒๗๒๑ -

 

[เปิดประเด็น] [เล่าสู่กันฟัง] [ฝากคำ] [มุมหนังสือ] [ว่าด้วย...ชีวิต] [ธารกวี] [บทความจร]
จำนวนผู้เข้าชม 002113