ฝากคำ

 

เรียน มูลนิธิโกมลคีมทอง

                ผมได้สมัครเป็นสมาชิก “โกมล - สารเพื่อคนร่วมสมัย” ผมชอบแนวคิดในการดำเนินงานของมูลนิธินี้อยู่ และชอบบทความ “จะเลือกเงินหรือชีวิต” ซึ่งตรงกับความเป็นอยู่และความเป็นจริงในสังคมนี้อยู่มาก ผมเองค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการเลือกชีวิตมากกว่าเงิน แต่เงินก็มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตเสียจริง ผมเป็นคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง (.นครราชสีมา) จึงหลีกเลี่ยงเรื่องเงินๆ ทองๆ ไปไม่ได้เลย หันหน้าไปทางไหนก็จำเป็นต้องรับเงิน – ใช้จ่ายเงิน ดูมันวุ่นวายเสียจริง มองไปทางไหนก็เป็นวัตถุไปเสียหมด ธรรมชาติจะแวดล้อมผู้คนแทบจะไม่มี รู้สึกน้อยใจแทนผู้ด้อยโอกาสและเพื่อนมนุษย์ผู้เข้ามาหากินในเมืองใหญ่

                ไม่มีความเป็นธรรมกับคนผู้นี้เลย ทั้งๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมมนุษย์ ร่วมชะตากรรมเดียวกัน กระถินที่ขึ้นตามรั้วก็แทบหายาก ผักบุ้งที่เคยมีมาก็น้อยเหลือเกิน ปูปลาในหนองน้ำก็แทบไม่มี ฯลฯ เงินจึงมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอยู่ด้วย เสียใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้รับการแก้ไขเลย คนเมืองจึงน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด ความจริงอาจจะเป็นคนโง่ที่สุดเลยก็ได้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้จึงเป็นผู้ก่อกรรมสร้างเวรกับลูกๆ หลานๆ คนไทยต่อไป

                เมื่อตั้งโจทย์ว่า “เงิน” เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คน และเป็นตัวชี้นำไปสู่การบริโภควัตถุแล้ว เป็นปัญหาแก่มนุษย์อย่างแน่นอน และความเสียหายจะเกิดขึ้นกับคนในเมืองใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ขอได้โปรดอย่าทำร้ายเขาเลย แต่จงใช้เงินเพื่อสร้างสรรค์ส่งมีคุณค่าแก่สังคมเถิด ผมยินดีรับใช้มูลนิธิโกมลคีมทอง

               

ด้วยใจจริงเพื่อประชาชน

นเรศ ทามนตรี

.นครราชสีมา

[เปิดประเด็น] [เล่าสู่กันฟัง] [ฝากคำ] [มุมหนังสือ] [ว่าด้วย...ชีวิต] [ธารกวี] [บทความจร]
จำนวนผู้เข้าชม 001922