ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว 

[ The  One  Straw  Revolution]

มาซาโนบุ  ฟูกูโอกะ : เขียน

รสนา  โตสิตระกูล : แปล

พิมพ์ครั้งที่ ๘  ขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม.  จำนวน  ๑๘๔ หน้า

ราคา ๑๒๐ บาท

 

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ฟูกูโอกะได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี กับงานด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ เขาได้บอกให้เรารู้ว่า ฟางข้าวนั้นสามารถปฏิวัติยุคสมัยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ การปฏิวัติดังกล่าวก็คือการปฏิวัติทางทัศนคติ ที่มีความตระหนักและสำนึกในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ซึ่งดูเผิน ๆ แล้วเหมือนไร้ค่าดังที่เราทั่วไปมักมองเช่นนั้นกับฟางข้าวในท้องทุ่ง

จำนวนผู้เข้าชม 001490