ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง

 [Life  Lessons] 

เขียนโดย  อลิซาเบธ  คืบเลอร์-รอสส์ / เดวิด  เคสเลอร์

แปลโดย  นุชจรีย์  ชลคุป

 พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๒๔๐ หน้า 

ราคา ๒๕๐ บาท   

ในหนังสือเล่มนี้  เราจะเพ่งพินิจเรื่องชีวิต และการใช้ชีวิต เพื่อจะค้นพบว่า ชีวิตคืออะไร  เมื่อมองจากอีกสุดปลายหนึ่ง  เราจะเรียนรู้ว่าเรามิได้โดดเดี่ยว  ทว่าล้วนเชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน  เราจะเห็นว่าความรักเติบโตได้อย่างไร  และความสัมพันธ์เติมเต็มเราอย่างไร  ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขความรู้ัสึกที่ว่าตนเองอ่อนแอไร้ค่า  โดยตระหนักว่าไม่เพียงแต่เราทุกคนจะมีพลังเท่านั้น  แต่ยังครอบครองพลังแห่งจักรวาลไว้ในตัวอีกด้วย

เราจะเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับภาพลวงตาของเราเกี่ยวกับความสุข  และความยิ่งใหญ่ของตัวตนที่แท้จริง  จะได้เรียนรู้ว่าเราได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นแล้วสำหรับการใช้ชีวิตที่งดงาม

Download
จำนวนผู้เข้าชม 001055