แมวขององค์ทะไลลามะ

 [The Dalai Lama's Cat] 

เขียนโดย   เดวิด  มิชี่   แปลโดย  จรณิต  แก้วกังวาล

พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๒๒๔ หน้า 

ราคา ๒๐๐ บาท   

องค์ทะไลลามะ  จะลุกจากเก้าอี้พร้อมกับถอนหายใจ  ก้มลงมาอุ้มข้าพเจ้า และเดินไปที่หน้าต่าง  ขณะที่พระองค์มองมาที่ตาสีฟ้าคู่ใหญ่ของข้าพเจ้า  แววตาของพระองค์ก็เปี่ยมด้วยความรัก  อย่างที่ทำให้ความสุขของข้าพเจ้าไม่มีวันจะจืดจางลงได้เลย

แมวขององค์ทะไลลามะ  เป็นหนังสือที่อ่านง่าย  สนุก  เรื่องราวชวนอบอุ่น  น่าสนใจ  และให้ความหมายของชีวิตไปทีละนิดในขณะที่อ่าน  พร้อมกับสอดแทรกคำแนะนำพื้นฐานในหลักพุทธศาสนา  สำหรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป็นหนังสือแนะนำสำหรับผู้ที่รักแมวและมองหาความหมายในชีวิต

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 001301