ไขรหัสใจ  ค้นใจฉัน  เข้าใจกันด้วย MBTI

 [What Type Am I? Discover Who You Really Are] 

เขียนโดย   เรนนี  บารอน   แปลโดย  วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

พิมพ์ครั้งที่ ๑    จำนวน ๒๑๖ หน้า 

ราคา ๒๐๐ บาท   

คุณชอบเป็นจุดสนใจของคนอื่นหรือไม่?

                           คุณสนใจข้อเท็จจริงและตัวเลขมากกว่าทฤษฎีหรือเปล่า?

คุณเป็นคนที่ชอบจดรายการสิ่งที่ต้องทำหรือไม่?

                            คุณมักพูดตรงไปตรงมา มากกว่าที่จะพูดไม่ให้เสียน้ำใจหรือเปล่า?

คุณมีเพื่อนสนิทไม่กี่คน หรือมีคนรู้จักมากมาย?

นี่เป็นเพียงคำถามตัวอย่าง เกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งคุณสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะช่วยคุณประเมินความถนัดพื้นฐาน ๔ ด้าน คือ  ความสัมพันธ์กับโลก  การรับข้อมูล  การตัดสินใจ  การบริหารจัดการชีวิต

จำนวนผู้เข้าชม 004254