4 มูลนิธิโกมลคีมทอง

 

 

 หัวใจทฤษฏีตัวยู The Essentials of Theory U
หัวใจทฤษฏีตัวยู The Essentials of Theory U
ผู้เขียน ออโต ซาร์เมอร์
ผู้แปล สมสิทธ์ อัสดรนิธิ
ราคา ๒๖๐ บาท


ชีวิตเร้นลับของต้นไม้
พิมพ์ครั้งที่๓
ผู้เขียน เพเทอร์โวลเลเบน
ผู้แปล สุดาวรรณ สินธุประมา
ราคา ๒๘๐ บาท

โรคขาดธรรมชาติ
ผู้เขียน ยามาโมโตะ ทัตสึทากะ
ผู้แปล อติพร บริณากานนท์
ราคา ๒๕๐ บาท

The Essential Enneagram
แก่นนพลักษณ์ 
พิมพ์ครั้งที่ ๔
เขียนโดย เดวิด แดเนียลส์ & เวอร์จิเนีย ไพรซ์
แปลโดย ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
ราคา ๒๕๐ บาท

ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
[Life Lessons]
เขียนโดย อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ / เดวิด  เคสเลอร์
แปลโดย นุชจรีย์  ชลคุป
ราคา ๒๕๐ บาท

แมวขององค์ทะไลลามะ
[The Dalai Lama's Cat]
เขียนโดย เดวิด  มิชี่
แปลโดย จรณิต  แก้วกังวาล
ราคา ๒๐๐ บาท

ไขรหัสใจ ค้นใจฉัน เข้าใจกันด้วยMBTI
[What Type Am I? Discover Who You Really Are]
เรนนี  บารอน : เขียน
วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช : แปล
ราคา ๒๐๐ บาท

จำนวนผู้เข้าชม 000195