มอบของขวัญในโอกาสวันพิเศษของคุณ  ด้วยหนังสือสื่อสร้างสรรค์  

กับโครงการ     “แบ่งปันในโอกาสพิเศษ” 

  

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคหนังสือในโอกาสวันสำคัญๆ เพื่อเป็นการทำบุญให้กับวัด โรงเรียน  สถานพินิจ และทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ร่วมส่งผ่านความรู้สึกดีๆ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ได้ถูกบ่มเพาะ และเติบโตเป็นแรงบันดาลใจ สร้างฝัน  กำลังใจ  เป็นพลังสร้างสรรค์ให้กับสังคมต่อไป

 

ร่วมบริจาคหนังสือ

Book                500 บาท 

Book             1,000 บาท   

 Book             2,000 บาท 

                                                          

          

  

 

                                     


                                   

                                                                       

                                         

         

                       

 

บริจาคให้กับ          

รายชื่อวัด......................................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

  

รายชื่อโรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

  

รายชื่อสถานพินิจ,ทัณฑสถาน...................................................................ที่อยู่....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

รายชื่อเรือนจำ...............................................................................................ที่อยู่...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

อื่น ๆ ระบุสถานที่.........................................................................................ที่อยู่...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

 (กา x ลงในช่อง)    ต้องการให้สำนักพิมพ์จัดส่งตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค  

  

รายชื่อเรือนจำที่แจ้งความจำนงค์ขอรับบริจาคหนังสือ

เรือนจำกลางราชบุรี                           เรือนจำกลางกำแพงเพชร

เรือนจำกลางอุบลราชธานี                    เรือนจำกลางเพชรบุรี

เรือนจำกลางอุทัยธานี                         เรือนจำกลางชลบุรี

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี                         เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรือนจำอำเภอไชยา                            เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

 

 

โอนเงินบริจาคได้ที่  ชื่อบัญชีมูลนิธิโกมลคีมทอง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์             เลขบัญชี 157-1-03601-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช                       เลขบัญชี 016-285898-3

ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยพรานนก                    เลขบัญชี 196-1-08321-3


(ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทร 02-848-9756) 


 

ร่วมแบ่งปันหนังสือโดย

  

 นามผู้บริจาค...............................................................................................................................................

  

ที่อยู่.............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................

  

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 โทรสอบถาม 02- 412-0744, 02-866-1557 ต่อ 15

 

วัด โรงเรียน เรือนจำ ที่ต้องการรับบริจาคหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด ติดต่อได้ที่มูลนิธิโกมลคีมทอง

8/23 ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. 10700