หัวใจทฤษฏีตัวยู The Essentials of Theory U
ผู้เขียน ออโต ซาร์เมอร์
ผู้แปล สมสิทธ์ อัสดรนิธิ
ราคา ๒๖๐ บาท