โรคขาดธรรมชาติ

ผู้เขียน ยามาโมโตะ ทัตสึทากะ
ผู้แปล อติพร บริณากานนท์
ราคา ๒๕๐ บาท